Romania   |  Targu Jiu   |   Sistem educational   |  Profesori & elevi implicati  |   Chestionare  |   Album Foto
Engleza  |    Romana  |    Home  |    Forum   |   Contact
Scurt istoric  |   Personalitatea colegiului  |   Resurse umane  |   Informatii   |  Baza materiala

Sistemul educational romanesc

In Romania, invatamantul urmareste realizarea idealului educational intemeiat pe principiile umanismului, pe valorile democratiei si pe aspiratiile societatii romanesti.
      Legea invatamantului contribuie la pastrarea identitatii nationale.
      Invatamantul are ca finalitate formarea unor personalitati valoroase, creativ-pragmatice, civice, europene.
      Invatamantul obligatoriu este de 10 clase. La varsta de 16 ani, inceteaza frecventarea obligatorie a invatamantului de 10 clase, forma de zi.
      Sistemul national de invatamant include institutii de invatamant de stat si particulare.
      Cuprinde urmatoarele niveluri :
            a) Invatamant prescolar : grupa mica, mijlocie, mare, pregatitoare pentru scoala
            b) Invatamant primar : clasele I-IV
            c) Invatamant secundar
      • Invatamant secundar inferior : clasele V-VIII (gimnaziu) si clasele IX-X (ciclul inferior al liceului sau scoala de arte si meserii)
      • Invatamant secundar superior : clasele XI-XII/XIII
      d) Invatamnt postliceal
      e) Invatamant superior (universitar si postuniversitar).
      Structura invatamantului preuniversitar este :      Domeniul invatamantului preuniversitar este supervizat de catre Directia Generala Invatamant Preuniversitar.
      Invatamantul preuniversitar este coordonat de Ministerul Educatiei si Cercetarii, cu respectarea autonomiei universitare.
Prioritatile strategice ale reformei sistemului educational din România
Ministerul Educatiei si Cercetarii continua reforma învatamântului preuniversitar.
    a) Politicile educationale promovate de M.Ed.C. au menirea sa contribuie la dezvoltarea societatii românesti prin asigurarea cuprinderii fiecarui copil si tânar de vârsta scolara într-o forma de învatamânt, prin dezvoltarea unor programe educationale individualizate adresate adultilor, prin dobândirea competentelor – cheie specifice economiei cunoasterii si societatii informationale.
Misiunea M.Ed.C. este realizarea reformei sistemice, eficiente si coerente care genereaza valoarea adaugata a procesului educational în dezvoltarea personala si profesionala a fiecarui elev, student, viitor cetatean, în dezvoltarea durabila a comunitatilor. Prioritatea demersurilor educationale urmeaza sa se concentreze pe îmbunatatirea actului educational din fiecare sala de clasa sau de curs, laborator, sala de sport. Elevii si studentii trebuie sa devina beneficiarii eforturilor umane si financiare coordonate de institutiile abilitate si responsabile.
Obiectivele prioritare sunt:
Cresterea calitatii actului educational;
Dezvoltarea personala a elevilor din perspectiva învatarii permanente;
Asigurarea pregatirii resurselor umane prin învatamântul preuniversitar si prin învatarea permanenta;
Dezvoltarea coeziunii sociale si cresterea participarii cetatenilor la programele de dezvoltare economica si sociala a comunitatii sociale;
Politicile M.Ed.C. se vor centra pe urmatoarele prioritati strategice:
Realizarea echitatii în educatie ;
Asigurarea educatiei de baza pentru toti cetatenii;
Formarea competentelor-cheie;
Fundamentarea actului educational pe baza nevoilor de dezvoltare personala si profesionala a elevilor;
Cresterea calitatii proceselor de predare – învatare, a serviciilor educationale;
Asigurarea complementaritatii educatiei formale, nonformale si informale; învatarea permanenta ca dimensiune majora a politicii educationale;
Deschiderea sistemului educational si de formare profesionala catre societate, catre mediul social, economic si cultural;
Prioritatile strategice se realizeaza prin programe si proiecte educationale:
Programul „Asigurarea educatiei de baza pentru toti cetatenii; formarea competentelor - cheie„.
Proiectul „Asigurarea educatiei de baza prin educatie formala”
Proiectul „Formarea competentelor – cheie ale cetateniei democratice”
Proiectul „Extinderea învatarii informatizate.”
Programul „Fundamentarea ofertei educationale pe baza nevoilor de dezvoltare personala a elevilor din perspectiva dezvoltarii durabile si asigurarii coeziunii economice si sociale ”
Proiectul „Fundamentarea planului de scolarizare si restructurarea retelei scolare”.
Proiectul „Modernizarea învatamântului profesional si tehnic”