Acad. Valeriu D. Cotea Tg.Jiu 10 septembrie 2005


„ Există momente în viaţă când, din simere porniri afective te opreşti din activitatea de fiecare zi pentru a le sărbători. Un asemenea moment este şi astăzi 10 septembrie 2005, când, parte din colegi (seria A 1937-1945 şi seria B 1941-1945 venită de la Focşani) ne-am întâlnit pentru a sărbători, pentru a cinsti cei 60 de ani care au trecut, de când, am plecat de aici fiecare in “drumul” nostru. Cu acest prilej doresc să desprind dintre multiplele realizări ale şcolii una ce m-a bucurat şi m-a sensibilizat într-un mod deosebit. În acest sens se cuvine să apreciez efortul, devotamentul, dragostea, pasiunea şi priceperea depuse de domnii Petru Rădulea şi Gheorghe Gorun care, ştiind că scrisul nu putrezeşte niciodată, au încredinţat tiparului “Istoria Colegiului Naţional- Spiru Haret-Tg.Jiu”. De la regretatul profesor Ion Manolescu am reţinut că măreţia unui rege depinde foarte mult şi de suită. Pe această linie…şi în calitate de fost elev al acestei şcoli, mă înclin cu respectul cuvenit în faţa actualului corp didactic din acest lăcaş de învăţământ şi cultură care, spijinind iniţiativele şi acţiunile domnului prof. Gheorghe Gorun - directorul şcolii - a reuşit să facă din acest Colegiu un adevărat port drapel al şcolilor normale româneşti de ieri, de astăzi şi de mâine.

Andrei Marga 5.5.2000
Nicolae Manolescu-Profesor 6 iunie 2001
Mihai Golu 26.06.2001
Teofan Mitropolitul Olteniei 21.02.2003